۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

کرونا با همراهی مردم شکست پذیر خواهد بود
مهدی یوسفی جمارانی در گفتگو با فیروز پرس

کرونا با همراهی مردم شکست پذیر خواهد بود

فرماندار فیروزکوه گفت:  مردم سهم عمده‌ای در مبارزه با کرونا دارند و می بایست با عمل به توصیه های بهداشتی از منازل خود خارج نشوند تا زنجیره انتقال ویروس کرونا  قطع شود.