۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آسيب تندروها به اصولگرايان

آسيب تندروها به اصولگرايان

رفتار طيف دلواپس اصولگرايي در بهارستان که در هفته جاري نسبت به وزير امورخارجه داشتند موجي از انتقادها را به دنبال داشت.

تالار داران فیروزکوه در آستانه ورشکستگی !؟
گزارش تحلیلی فیروز پرس از وضعیت تالار داران شهرستان

تالار داران فیروزکوه در آستانه ورشکستگی !؟

همه گیر شدن موج شیوع و ابتلای کرونا ویروس از اسفند ماه گذشته ضربات مهلک فراوانی بر پیکره اجتماعی و فرهنگی شهرستان وارد نمود .سرخوردگی و انزوای مردم به دلیل اعمال محدودیت در برقراری روابط اجتماعی و فرهنگی از یک سو و پدید آمدن مشکلات اقتصادی نشات گرفته از اپدیمی این ویروس منحوس ازسوی دیگر .